Drie aanjagers van de digitale transformatie

29 January 2020, 09.27afbeelding Drie aanjagers van de digitale transformatie

Het huidige tijdperk wordt gekenmerkt door grote technologische veranderingen. Veel van deze technologische trends bieden een innovatiepotentieel dat voorheen ondenkbaar was. Er wordt mij vaak gevraagd, welke trends volgens mij de meest belangrijke aanjagers zijn van de digitale transformatie. Hier is mijn top 3!

Lees verder

Valo intranet voor Veiligheidsregio IJsselland

23 January 2020, 09.40afbeelding Valo intranet voor Veiligheidsregio IJsselland

In de Veiligheidsregio IJsselland werken brandweer, politie, geneeskundige hulporganisaties en gemeenten samen. Samen verzorgen zij het brandweerwerk, crisisbeheersing, rampenbestrijding en andere hulpverlening. De Veiligheidsregio doet dit voor 11 gemeenten. Een goede online omgeving is daarbij eerste vereiste.

Lees verder

Als de Cloud een brug te ver is

2 January 2020, 15.45afbeelding Als de Cloud een brug te ver is

Een goed draaiende ICT omgeving is van wezenlijk belang voor de dienstverlening. Daarvan raken organisaties in de digitale transitie steeds meer doordrongen. Tegelijkertijd groeien de uitdagingen die op ICT afdelingen afkomen mee.

Lees verder

Office 365 in de zorg: hoe voorkom je dataverlies?

24 December 2019, 09.40afbeelding Office 365 in de zorg: hoe voorkom je dataverlies?

In de zorgsector wordt steeds meer gewerkt met Microsoft Office 365. Een begrijpelijke ontwikkeling, want Office 365 biedt organisaties en instellingen een wereld aan middelen om effectiever samen te werken en te communiceren, en om de zorg beter te coördineren. Het gebruik van Office 365 brengt in deze sector echter ook cruciale aandachtspunten met zich mee. Dat geldt vooral voor de manier waarop data worden geback-upt.

Lees verder

Hoe krijgt elke medewerker de gewenste werkplek, terwijl het leven van de werkplekbeheerder juist makkelijker wordt?

10 December 2019, 09.36afbeelding Hoe krijgt elke medewerker de gewenste werkplek, terwijl het leven van de werkplekbeheerder juist makkelijker wordt?

IT-beheerders bevinden zich vaak in een lastige positie. Medewerkers hebben steeds hogere verwachtingen van hun werkplek. Zij verwachten dezelfde mogelijkheden die ze thuis op privé devices ook hebben. Echter, strikte beveiligingseisen en legacy applicaties voor bedrijfskritische processen, beperken de IT-beheerder om tegemoet te komen aan deze verwachtingen. Daarnaast lopen sommige organisaties achter in het vernieuwen van hun IT-landschap.

Lees verder