De blitse schoenen van de nieuwe minister van VWS

6 November 2017, 10.00afbeelding De blitse schoenen van de nieuwe minister van VWS

In het regeerakkoord zijn onder het toch al weinig meeslepende motto Vertrouwen in de toekomst, weinig visionaire plannen te vinden over robotisering, big data of virtual reality in de zorg. Het enige echt spannende zijn vooralsnog de schoenen van de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees verder

Zorg en AVG: Onderneem nu actie, maar raak niet in paniek

19 October 2017, 11.46afbeelding Zorg en AVG: Onderneem nu actie, maar raak niet in paniek

Vorig jaar werd de Meldplicht Datalekken van kracht. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kreeg in het eerste jaar van de meldplicht bijna 5.700 meldingen binnen. De zorg was daarbij ruim koploper. Bijna 30 procent van de meldingen betrof een organisatie in gezondheidszorg en welzijn en die kregen van de AP een waarschuwing. De Meldplicht Datalekken is een opmaat naar de nieuwe Europese privacywetgeving die volgend jaar ingaat. Vanaf dat moment zijn de regels strenger en de straffen zwaarder. Hoogste tijd dus om in actie te komen.

Lees verder

Nieuwe privacywetgeving heeft grote impact op zorgorganisaties

17 September 2017, 12.46afbeelding Nieuwe privacywetgeving heeft grote impact op zorgorganisaties

Volgend jaar, op 25 mei 2018, gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of General Data Protection Regulation, zoals het in het Engels wordt genoemd) van kracht. De AVG is een veelomvattende en ingrijpende wet, die gevolgen heeft voor elke organisatie die met persoonsgegevens werkt. Dat betekent in de praktijk dus voor vrijwel elk bedrijf en elke instelling. Zeker voor zorginstellingen, waar de hele organisatie ongeveer draait op persoonsgegevens, zijn de nieuwe richtlijnen ingrijpend.

Lees verder

100% waterdichte ICT is een illusie

5 September 2017, 10.46afbeelding 100% waterdichte ICT is een illusie

Het is nog maar twee maanden geleden dat WannaCry en Petya grote bedrijven en instellingen platlegden. Het NOS Journaal opende zelfs met de ransomware-aanvallen. Niet omdat het een nieuw verschijnsel was, maar vanwege de maatschappelijke impact. Als zelfs energiebedrijven en ziekenhuizen kwetsbaar zijn, dan is er toch een zeer serieus probleem.

Lees verder

Elke zorgorganisatie is een onderwijsinstelling

28 August 2017, 16.32afbeelding Elke zorgorganisatie is een onderwijsinstelling

Digitalisering leidt in de zorg tot meer efficiency, minder kostenstijging en meer patiëntgerichtheid. Dat is fijn voor de organisaties en patiënten. Maar hoe zit het intussen met de zorgverleners? Hoe gaan die om met al die nieuwe technologie? Worden zij wel voldoende meegenomen in de digitalisering?

Lees verder