Sensus-Methode

Sensus-Methode

Branche: ICT
Publiceert over: Bedrijfsprocessen

Sensus-methode BV is gespecialiseerd in het beschrijven, visualiseren en verbeteren van uw bedrijfsprocessen. Op deze basis ondersteunen wij u bij het inzichtelijk maken en doorlichten van uw organisatiestructuur en processen ten behoeve van procesgericht werken. Hiervoor maken wij gebruik van diverse aanpakken en methodieken om de processen efficiënter, sneller en beter in te richten. Wij helpen organisaties niet alleen met bepalen wát er moet veranderen, we leren ze vooral hóe ze moeten veranderen. Door uw medewerkers hierin te begeleiden en trainen krijgt procesmanagement een fundamentele plaats in uw organisatie.

Volg Sensus-Methode

ISO 9001 in de zorg behalen door goed verandermanagement

De Zeeuwse thuiszorgaanbieder Zorgstroom slaagt er in een hoog kwaliteitsniveau van zorg te garanderen, ondanks dat de markt, beleid en regelgeving steeds veranderen. Onlangs behaalde de zorgorganisatie het nieuwe ISO 9001:2015 certificaat. Lees in deze praktijkcase hoe het in kaart brengen van processen en de inzet van verandermanagement-software hielpen deze veranderingen succesvol door te voeren.  Lees verder...

Interne audit in de zorg: wat zijn de aandachtspunten?

Een audit is een systematische methode om na te gaan of de strategische, primaire, ondersteunende en besturende processen nog representatief zijn voor de werkelijke prestaties van de organisatie. De interne audit wordt door de medewerkers zelf gedaan. Hierbij is het doel om de procesgang te beoordelen en te verbeteren. Lees verder...

Procesmanagement verbetert kwaliteit in zorg

Het zijn niet alleen ‘de handen aan het bed’ die de kwaliteit van zorg bepalen. Ook op andere terreinen zoals documentbeheer, beleid, personele en facilitaire zaken wordt op directe of indirecte wijze de kwaliteit bepaald. Om de kwaliteit te verbeteren richten zorgorganisaties zich in toenemende mate op procesmanagement. Lees verder...